Categories
Anoreksija

Da li mi anoreksija zaista pruža zadovoljstvo?

U celom oporavku mi je najteže bilo da prevaziđem skrivenu dobit od problema. Istinska želja za oporavkom se u meni nije probudila sve dok nisam u potpunosti osvestila skrivene dobiti. Čini mi se da većinu nas u simptomima drži to što imamo neko zadovoljstvo tokom bolesti. Na neki način su nam okupirane misli i problem […]